Kropelka Energii

Powrót
04.01.2017

Kropelka Energii się powiększa…

Kropelka Energii się powiększa…

W 2016 roku wiele się działo… Organizatorzy akcji Kropelka Energi przeprowadzili pięć akcji zbiórek krwi z udziałem krwiobusów, dzięki którym zebrali ponad 213,75 litrów krwi (475 donacji po 450 ml każda) oraz 29,7 litrów (66 donacji) w stacjonarnych punktach poboru krwi. Zebrana krew została dedykowana symbolicznie siedmiu osobom, które wymagały pilnej pomocy. Szczególnie cieszy bardzo duża liczba osób, które w ramach akcji po raz pierwszy oddały krew (około 60 osób). To pozwala oswajać się z myślą, że w przyszłym roku potrzebny będzie trzeci ambulans, czyli cała flota, będąca w dyspozycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Imponująca jest spontaniczność i otwartość osób pracujących w kompleksie OBC, w tym pracowników ENERGA, od których zaczęła się ta świecka tradycja...

W 2016 roku udało się zebrać dwukrotnie więcej krwi niż w roku poprzednim, co widoczne jest na poniższym wykresie. Kolorem niebieskim oznaczono ilość zebranej krwi w krwiobusach, a kolorem czerwonym w lokalnych stacjach RCKiK (w różnych miastach, tj. Gdyni-Redłowie, Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Kaliszu, Brodnicy, Toruniu, Olsztynie, Działdowie). Podczas każdej akcji do dyspozycji Dawców były dwa krwiobusy. Organizatorom zależy na jak najszybszym osiągnięciu efektu skali - obejęciem zasięgiem akcji całego kraju.

Kropelka_Energi_wyniki_2016.jpg

Dzięki aktywności Honorowych Dawców Krwi organizatorom nie brakuje motywacji do dalszego rozwoju Kropelki Energii, która służy m.in. do organizowania szybkich zbiórek krwi osobom potrzebującym tego typu wsparcia. Kropelka Energii przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na krew i czynnie wspiera potrzebujących przez cały rok. Zapotrzebowanie lub chęć oddania krwi, można zgłaszać drogą mailową na adres ekropelka@energa.pl

W 2017 roku organizatorzy planują kolejne akcje z udziałem krwiobusów. Do współpracy zapraszani są lokalni koordynatorzy zbiórek krwi (osoby indywidualne jak i Kluby HDK PCK), którzy będą wspierali Dawców i zgłaszali ilości zebranej krwi.