Kropelka Energii

Powrót
19.02.2021

Podsumowanie działalności Kropelki Energii w 2020 roku

Podsumowanie działalności Kropelki Energii w 2020 roku

W 2020 roku zorganizowano pięć mobilnych akcji zbiórek krwi, dzięki którym zebrano 94,95 litrów krwi oraz ponad 119 litrów w stacjonarnych punktach poboru krwi. Epidemia COVID-19 ograniczyła całoroczne działania i liczbę uczestników akcji.

W 2020 roku zebrano, w krwiobusach na parkingu Olivia Business Centre i stacjonarnych punktach poboru krwi na terenie całego kraju (w Ostrołęce, Gdańsku, Gdyni, Płocku, Starogardzie Gdańskim, Kaliszu, Brodnicy, Toruniu, Olsztynie, Działdowie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Koszalinie, Słupsku), łącznie ponad 214 litrów krwi (od 476 osób). W samych krwiobusach było to 94,95 litrów (211 donacji – po 450 ml każda). Podczas każdej akcji do dyspozycji dawców były dwa krwiobusy – jeden służył jako punkt rejestracji, drugi do donacji. Było to konieczne ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Jedna z mobilnych akcji na początku epidemii została odwołana. Wszystkie akcje odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym: były zachowane procedury odstępu między uczestnikami, obowiązkowe maseczki oraz dezynfekcja rąk. Osoby, które nie mogły oddać krwi w ambulansach, udawały się do stacjonarnych punktów krwi.

Zebrana krew trafiła do lokalnych banków krwi, a następnie do szpitali na potrzeby operacji oraz transfuzji dla chorych na nowotwory.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku Kropelka Energii zorganizowała II Ogólnokrajową Akcję Zbiórki Krwi Energetyków (OAZKEII) pod hasłem „Kropelka Energii AntyCOVID-19”. Akcja miała na celu zintegrowanie środowiska rezydentów Olivia Business Centre i wsparcie Banków Krwi (21 Oddziałów RCKiK) w skutecznym docieraniu do dawców w całym kraju z pilnym apelem o oddanie krwi ze względu na braki magazynowe. Akcja była koordynowana wspólnie z Narodowym Centrum Krwi. Honorowy Patronat nad  nią objęły Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W dniach 14-21 grudnia 2020 roku w formie korespondencyjnej zorganizowana została IV Gala Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Podziękowania za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i wspieranie rozwoju Fundacji Kropelka Energii otrzymało 58 Honorowych Dawców Krwi – wysłano im odznaczenia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I, II i III stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kropelka Energii przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na krew przez cały rok. Zapotrzebowanie lub chęć oddania krwi można zgłaszać drogą mailową na adres: twojakropelka@gmail.com

W akcjach Kropelki Energii udział może wziąć każdy. Fundacja zachęca pracodawców do współpracy i włączenia się tę inicjatywę.

Inicjatywa „Kropelka Energii” została zapoczątkowana 8 sierpnia 2012 roku przez Tomasza Rubanowicza i Piotra Krysińskiego, pracowników Grupy Energa. Fundacja „Kropelka Energii” specjalizuje się w honorowym krwiodawstwie, propagując ideę i czynne uczestnictwo w akcjach zbiórek krwi oraz prowadzi edukację w celu obalania fałszywych mitów na temat oddawania krwi. Stałym partnerem organizowanych przez fundację akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (RCKiK), które udostępnia specjalistyczne krwiobusy obsługiwane przez profesjonalny personel medyczny. Działania Kropelki Energii są wspierane przez Energa w Grupie ORLEN, Fundację Energa i Olivia Business Centre.

Kropelka Energii współpracuje z różnymi klubami Honorowych Dawców Krwi, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w strukturach Grupy Energa, m.in. z Klubem Honorowych Dawców Krwi działającym przy spółce Energa Serwis Sp. z o.o., czy też Klubem Honorowych Dawców Krwi ENERGA-KREW przy Energa Operator S.A., a także Klubem HDK w Grupie ORLEN, w skład których wchodzą pracownicy holdingu.