Kropelka Energii

Powrót
01.09.2016

Ponad 500 litrów krwi oddanych w ramach wszystkich akcji Kropelka Energii

Ponad 500 litrów krwi oddanych w ramach wszystkich akcji Kropelka Energii

Kropelka Energii to nieformalny klub Honorowych Dawców Krwi, powołany do życie przez pracowników Grupy ENERGA. Ostatnie podsumowanie działalności klubu pokazuje, że dzięki zaangażowaniu organizatorów i atrakcyjnej formie do akcji krwiodawstwa udaje się przyciągnąć stale rosnącą liczbę uczestników.

W ramach akcji Kropelka Energii od początku swojej działalności do końca wakacji w 2016 roku klub zorganizował 13 zbiórek krwi. W pierwszym roku działalności udało się zebrać nieco ponad 20 litrów krwi. W 2016 roku, do momentu zbierania danych, w sumie do potrzebujących trafiło prawie 150 litrów. W sumie od 2012 roku krwiodawcy oddali ponad 500 litrów krwi, która ratuje życie.

Akcje organizowane na terenie Olivia Business Centre cieszą się rosnącą popularnością nie tylko wśród pracowników Grupy ENERGA. W dwóch akcjach zorganizowanych w 2016 roku udział wzięło 346 osób. Do obsłużenia tak dużej liczby potencjalnych dawców niezbędne jest wykorzystanie dwóch krwiobusów, do których w trakcie każdej akcji ustawiają się kolejki chcących oddać krew.

Najważniejsze liczby opisujące akcję Kropelka Energii to:

  • 2 – tyle jest krwiobusów podczas jednej akcji w tym samym miejscu i czasie;
  • 13 – tyle zbiórek z udziałem ambulansu odbyło się od 2012 roku;
  • 50 – tyle osób Grupa Energa przetransportowała samochodami elektrycznymi do WCKiK;
  • 346 – tyle osób oddało krew w dwóch tegorocznych akcjach;
  • 502 – tyle litrów krwi „Kropelka Energii” zebrała od początku działalności;
  • 631 – tyle razy w akcjach brali udział pracownicy Grupy Energa;
  • 1117 – to liczba zanotowanych donacji.

Kropelka_Energii_dane.png

Wykres 1. Ilość krwii oddanej w ramach akcji Kropelka Energii w poszczególnych latach

Do końca 2016 roku odbędą się jeszcze dwie akcje - 23. września i 8. grudnia.