Strategia

Strategia

Powołanie czasopisma jest konsekwencją przyjętej strategii otwarcia Grupy ENERGA na innowacyjną energetykę. Kwartalnik Acta Energetica jest wydawany od roku 2009 przez ENERGA SA i funkcjonuje pod dodatkowym patronatem Politechniki Gdańskiej. Tematyka czasopisma związana jest z energetyką i elektroenergetyką oraz dziedzinami pokrewnymi. Każdy numer zawiera publikacjie naukowe wraz z krótkimi biografiami autorów. W gronie autorów są zarówno naukowcy zajmujący się na co dzień badaniami w obszarze energetyki, jak eksperci reprezentujący podmioty działające na rynku wytwarzania i dystrybucji energii. Dzięki temu połączeniu Acta Energetica przyczynia się do propagowania wiedzy przydatnej w rozwoju ekspertyzy naukowej i praktycznych zastosowań tej ekspertyzy w przedsięwzięciach gospodarczych.

Czasopismo jest dystrybuowane do różnych instytucji, poczynając od szkól wyższych, przez biblioteki naukowe, instytuty badawcze i firmy z branży energetycznej na stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych branży energetycznej kończąc. Kwartalnik wydawany jest również po angielsku dzięki czemu około 200 egzemplarzy każdego numeru trafia do zagranicznych ośrodków naukowych z myślą rozpowszechnienia działalności naukowej wspieranej przez Grupę ENERGA.

Czasopismo jest skierowane do profesjonalistów - inżynierów i techników, kadry zarządzającej, pracowników uczelni oraz studentów kierunków związanych z energetyką. Jednym ze strategicznych celów Acta Energetica jest wspieranie współpracy nauki i przemysłu. Kwartalnik stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu.

Udostępnienie całości zasobów Acta Energetica bezpłatnie w formie elektronicznej ma służyć upowszechnianiu nowoczesnej wiedzy promowanej na łamach pisma. Strona internetowa Acta Energetica oferuje dodatkowe możliwości, które mają wspierać współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi. Oferuje możliwości publikowania materiałów na wysokim poziomie merytorycznym w formie, która nie mieści się w ramach wydania drukowanego.

Wydawca nieprzerwanie realizuje działania, których celem jest potwierdzenie wysokiej pozycji Acta Energetica wśród publikacji naukowych związanych z tematyką energetyki. Celem tych działań jest umieszczenie kwartalnika na listach najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych, co wpłynie także na pozycję autorów publikujących na jego łamach.

Kwartalnik ma zapewnione techniczne, organizacyjne i finansowe warunki funkcjonowania, które gwarantują jego dalszy rozwój.