Wszystkie wydania

Acta Energetica 9 (2011/4)
4/9 (December 2011)

Wzrost nasycenia systemów elektroenergetycznych małymi źródłami energii elektrycznej, tworzącymi tzw. generację rozproszoną, stał się rzeczywistością. Nie...

Acta Energetica 8 (2011/3)
3/8 (September 2011)

System elektroenergetyczny to grupa połączonych ze sobą urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, czyli...

Acta Energetica 7 (2011/2)
2/7 (June 2011)

Stabilność jest jednym z podstawowych pojęć odnoszących się do systemów dynamicznych. Jest ona związana ze zdolnością powrotu systemu do stanu równowagi...

Acta Energetica 6 (2011/1)
1/6 (March 2011)

Większość linii elektroenergetycznych przesyłowych o napięciu 400 i 220 kV zostało wybudowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. To...