Wszystkie wydania

Acta Energetica 17 (2013/4)
4/17 (December 2013)

W systemie elektroenergetycznym Indii realizowany jest projekt WAMS (ang. Wide Area Monitoring System), którego elementem jest instalacja 2000 PMU. To...

Acta Energetica 16 (2013/3)
3/16 (September 2013)

Niniejszy numer Acta Energetica jest drugim z zeszytów omawiających zagadnienia związane z przyrodniczym stanem Wisły i wykorzystaniem jej w...

Acta Energetica 15 (2013/2)
2/15 (June 2013)

Polska i Wisła, Wisła i Polska: to pojęcia nierozerwalne z sobą związane. Związane ze sobą zarówno w czasach wojen, jak i w czasie pokoju. Historia Wisły...

Acta Energetica 14 (2013/1)
1/14 (March 2013)

Rozwój tzw. generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych związany w krajowym systemie elektroenergetycznym z szybkim przyrostem liczby...