Wydania specjalne

Acta Energetica: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły
Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły

O historycznym znaczeniu Wisły dla gospodarki Polski napisano już wiele. Jej wpływowi na kluczowe obszary gospodarki poświęcone były dwa numery...