Wymogi publikacji

Informacje dla autorów

Redakcja kwartalnika Acta Energetica przyjmuje wyłącznie niepublikowane wcześniej artykuły. Każdy przesłany tekst poddawany jest recenzji naukowej. O kolejności publikacji tekstów decyduje kolegium redakcyjne. Redakcja nie odsyła tekstów autorom. Za publikację artykułów Wydawca nie pobiera opłat od autorów.

Materiały – w celu przesłania artykułu należy skorzystać z dedykowanego systemu do zgłaszania, recenzowania i przetwarzania prac dostępnego pod adresem http://system.actaenergetica.org/ae/login/. W trakcie procesu dodawania pracy wymagane będzie przesłanie treści artykułu, informacji o autorach (danych kontantowych, informacji biograficznych oraz zdjęć) oraz oświadczenia o udzieleniu licencji Wydawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi zasadami publikowania artykułów naukowych w Kwartalniku Acta Energetica:

Zasady wydawania Kwartalnika Acta Energetica

Załącznik 1. Wytyczne dla autorów

Załącznik 2. Zasady recenzji

Załącznik 3. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji

Z przykładowym szablonem artykułu można zapoznać się tutaj: Szablon artykułu

Z przykładowym formularzem recenzji można zapoznać się tutaj: Formularz recenzji