Wywiady

Powrót
03.04.2017

Bezpieczeństwo, repolonizacja aktywów i polityka surowcowa, czyli o czym dyskutować będą eksperci podczas OSE GDAŃSK 2017

Rozmawiamy z Krzysztofem Karasiem, Prezesem Europejskiego Centrum Biznesu, organizatora Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017, który – pod patronatem medialnym Acta Energetica – odbędzie się 25-26 kwietnia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

krzysztof_karaś_img2.jpg

W tym roku Ogólnopolski Szczyt Energetyczny odbędzie się już po raz piąty. Czy jubileuszowa edycja będzie w jakiś sposób szczególna?

W moim przekonaniu każda edycja jest szczególna, gdyż odnosi się do aktualnych problemów branży. Ta szczególność wynika z doboru prelegentów i ich oceny procesów oraz trendów kształtujących rynek energii elektrycznej, ropy i gazu. Zmienność jest także pochodną polityki Unii Europejskiej wyznaczającej nowe cele dla wszystkich graczy na rynku. Szczyt  to nie tylko podsumowanie obecnej sytuacji, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość.

Jubileusze skłaniają jednak do podsumowań. Jakie znaczenie dla szeroko pojętej branży energetycznej miały dotychczasowe  szczyty? Co jest ich największą wartością?

Największą wartością jest możliwość poznania opinii kluczowych prelegentów – doświadczonych ekspertów zajmujących się na co dzień rynkiem energii, paliw i gazu. Ich opinie – często odmienne – pozwalają zrozumieć mechanizmy, które kształtują politykę energetyczną państwa oraz mają wpływ na bezpieczeństwo polskiej gospodarki i praktycznie wszystkich dziedzin przemysłu – na nasze bezpieczeństwo. Polityka energetyczna Polski nie jest ustalona raz na zawsze – jest procesem zmian, których autorzy biorą udział w szczycie. Co jest więc największą wartością? Moim zdaniem możliwość osobistego uczestniczenia w tym procesie i możliwość skonfrontowania własnej wiedzy o branży z opiniami  innych ekspertów. 

Tegorocznym hasłem przewodnim OSE jest „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. Co kryje się za tym hasłem?

Energetyka jest niewątpliwie kluczem do bezpieczeństwa polskiej gospodarki, jej niezależności i rozwoju. Z kolei rozwój gospodarczy zapewnia energetyce rynek zbytu – odbiorców korzystających z energii, paliw i gazu. Tegoroczna edycja będzie koncentrowała się wokół dwóch obszarów: w ramach polityki energetycznej kluczowymi tematami są rynek mocy oraz repolonizacja aktywów energetycznych, zaś w ramach polityki surowcowej przyszłość węgla jako podstawowego paliwa dla sektora (zakończenie procesu restrukturyzacji sektora w ramach Polskiej Grupy Górniczej) oraz alternatywne ścieżki zaopatrzenia w gaz. Mając na uwadze determinację i pierwsze sukcesy Ministerstwa Energii, szykuje się ciekawa dyskusja.

Wśród prelegentów szczytu są politycy, ekonomiści, przedstawiciele świata biznesu i świata nauki. Jaką wartość, patrząc z perspektywy pięcioletnich doświadczeń OSE, niesie wychodzenie z dyskusją poza jednorodne środowiska?

Energetyka nie jest sektorem oderwanym od realiów rynkowych. Światowa gospodarka, makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju, trendy na rynkach europejskich oraz polityka UE determinują przyszłość polskiego rynku ropy, energii i gazu. Środowiska akademickie są z kolei źródłem innowacji i rozwiązań służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Samorządy, które od wielu lat biorą udział w OSE, są zarówno odbiorcami firm energetycznych, jak i jednostkami realizującymi własne projekty energetyczne i pochodne, takie jak spalarnie odpadów, lokalne ciepłownie czy biogazownie. To właśnie na obszarach zarządzanych przez samorządy  przebiegają korytarze przesyłowe, powstają zbiorniki magazynowe czy lokalizowane są przyszłe inwestycje. Samorządy to także mediatorzy pomiędzy grupami energetycznymi a społecznością lokalną.

OSE po raz drugi towarzyszy Laboratorium Innowacyjności, podczas którego zaprezentowane i wyróżnione zostaną najciekawsze innowacyjne projekty realizowane przez polskie firmy. Czy polska energetyka jest innowacyjna?

Innowacyjność to jeden z priorytetowych obszarów w polityce Unii Europejskiej i polskiego rządu. Polska energetyka staje się innowacyjna i szybko nadrabia wieloletnie zaległości. Staje się wydajna, przyjazna środowisku, niskoemisyjna i efektywna i temu służą różne projekty realizowane zarówno przez niezależne instytucje, jak i same grupy energetyczne. Poza zwiększeniem efektywności energetycznej, zmniejszeniem emisji i zwiększaniem udziału energii z odnawialnych źródeł energetyka inwestuje w bezpieczeństwo infrastruktury, dostaw energii i cyberbezpieczeństwo. Wiele projektów ma także służyć poprawie obsługi klientów i umożliwiać odbiorcom monitorowanie zużycia energii, zdalną kontrolę i sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu czy natychmiastowe zgłoszenie awarii. Sytuację tę mogło by poprawić powołanie / wskazanie w każdej spółce osoby, do której można zwrócić się  bezpośrednio z nowatorskim pomysłem pod kątem jego ewentualnego wdrożenia w oparciu o zasoby spółki. Często innowator ma dobry pomysł, ale nie dysponuje środkami i możliwościami technicznymi do jego wdrożenia, testowania itd. Na takim rozwiązaniu skorzystały by obie strony.

Dziękuję za rozmowę.