Wywiady

Powrót
04.01.2017

Gdańskie Dni Elektryki 2017 z większym rozmachem

Gdańskie Dni Elektryki 2017 z większym rozmachem

Rozmawiamy z organizatorkami Gdańskich Dni Elektryki 2017, członkiniami SK SEP PG, studentkami Politechniki Gdańskiej na kierunku energetyka – Julią Solecką oraz Magdaleną Grzymkowską. 

W tym roku Gdańskie Dni Elektryki odbyły się już po raz 41. Jak przez lata zmieniało się to wydarzenie?

Pierwsze „Dni Branżowe Elektryki” zorganizowano w 1976 roku. Skierowane były do wszystkich członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz inżynierów i techników o pokrewnych specjalnościach. Inicjatywa spełniła oczekiwania pomysłodawców. Ważnym elementem tamtego wydarzenia była wystawa techniczna, na której prezentowano wyroby przemysłu elektromaszynowego produkowane przez krajowych wytwórców. Kolejne DBE wyglądały podobnie. Ostatnią konferencję pod oficjalną nazwą „Dni Branżowe Elektryki” zorganizowano w 1983 roku. Przez te lata konferencje naukowo-techniczne organizowane przez SEP Oddział Gdańsk stały się ważnym wydarzeniem dla gdańskiego środowiska zawodowego elektryków. Dlatego też w 1984 roku zdecydowano się na zmianę nazwy na Gdańskie Dni Elektryki. Nowa nazwa miała lepiej identyfikować to wydarzenie oraz promować Pomorze na mapie tego typu imprez. Jej wprowadzenie nie wpłynęło w istotny sposób na organizację, zachowano dotychczasowe sprawdzone formy i listopadowy termin.  W roku 1997 wprowadzono nową zasadę – każde następne GDE miały zatwierdzone przez organizatorów hasło przewodnie, wynikające z aktualnych potrzeb lub związane z przypadającym w danym roku ważnym wydarzeniem. W 2011 roku w komitecie organizacyjnym coraz większą rolę zaczęli odgrywać studenci. Wprowadzono szkolenia i warsztaty komputerowe dla studentów oraz innych osób pragnących zdobyć przydatną wiedzę w zakresie branżowego oprogramowania komputerowego. W programie znalazł się też konkurs robotów pod nazwą Zawody Konstruktorów Studenckiego Koła SEP PG. W roku 2014 podjęto decyzję o zmianie lokalizacji wydarzenia oraz zacieśnieniu współpracy z Politechniką Gdańską. Dzięki tej współpracy udało się znacząco odświeżyć formułę oraz wprowadzić wiele nowości, na przykład prezentacje laboratoryjne. W ostatnich trzech latach obok skali wydarzenia, znacznie wzrosła też jego ranga, a organizatorom, wśród których 90 proc. to studenci Politechniki Gdańskiej, udaje się osiągać coraz ambitniejsze cele.

Co  organizatorzy uznają za największe sukcesy GDE?

Sukces GDE polega nie tylko na organizacji cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, ale przede wszystkim na zbudowaniu prężnego zespołu pracującego przy jego organizacji. W tym zespole młodzi ludzie uczą się profesjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania projektami, sumienności, mogą  wykazać się kreatywnością. Aby się do niego dostać nie wystarczy się zgłosić – trzeba przejść rekrutację, podczas której sprawdzane są konkretne umiejętności. Sukcesem jest też prestiżowa nagroda – Złote Lwiątko, która przyznana została GDE przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Sukcesem są też indywidualne wyróżnienia – za cały rok przygotowań koordynator zeszłorocznych GDE, Kamil Żeromski, otrzymał stypendium organizacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

GDE są miejscem spotkań różnych grup…

GDE są skierowane do szerokiego środowiska elektryków, zarówno uczniów i studentów, jak i elektryków zawodowych pracujących w elektroenergetyce, budownictwie, projektowaniu, czy też w eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Celem Gdańskich Dni Elektryki jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników oraz szersze powiązanie nauki z przemysłem. Podczas GDE możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, prezentacja nowych wyrobów elektrotechnicznych i sposobów ich wykorzystania. Strefa targów, jest jednym z głównych miejsc w którym, nawiązywany jest kontakt między osobami zajmującymi się elektryką naukowo i zawodowo. Wymiana opinii ma ogromne znaczenie dla rozwoju branży. Równie ważny jest także kontakt wystawców z użytkownikami wyrobów elektrotechnicznych oraz studentami, którzy korzystają z wystaw nie tylko po to, by uzupełnić swoją praktyczną wiedzę, ale również  po to, by zapoznać się z ofertą staży, praktyk, a nawet zatrudnienia. To niezmiernie ważne dla młodych, ambitnych ludzi, którzy poważnie myślą o swojej karierze zawodowej.

Które z wydarzeń GDE cieszą się największą popularnością?

Dzięki temu, że wszystkie wydarzenia podczas GDE odbywają się w jednym miejscu, uczestnicy mogą swobodnie się przemieszczać i brać udział  w tych, które z ich punku widzenia są najbardziej interesujące. Na przykład, na targach  firmy prezentują swoje produkty. Zainteresowani nowymi technologiami mają możliwość nie tylko zapoznania się z ich ofertą, ale również zadania konkretnych pytań przedstawicielom firm. Wśród studentów zainteresowanych automatyką i robotyka największą popularnością cieszą się zawody konstruktorów. Z roku na rok w konkursie bierze udział większa liczba uczestników, a rywalizacja przyciąga coraz większe rzesze widzów. Dziedziniec PG przez moment staje się wielką areną zmagań projektów młodych konstruktorów. Cześć konferencyjna przyciąga tych, którzy interesują się nowymi technologiami w ujęciu naukowym i naukowymi rozwiązaniami istotnych dla branży problemów. Coraz większa grupa uczestników interesuje się też specjalistycznymi szkoleniami.

Kiedy rozpoczną się przygotowania do kolejnej edycji? Czy w przyszłym roku możemy spodziewać się nowości?

Studenci SK SEP PG już rozpoczęli przygotowania do Gdańskich Dni Elektryki 2017. Pracujemy nad zwiększeniem zasięgu wydarzenia. Liczymy na obecność firm, które uczestniczyły w poprzednich edycjach, a także staramy się o nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. Planujemy wprowadzenie dodatkowego spotkania branżowego w dniu poprzedzającym konferencję, jest jednak za wcześnie, by mówić o szczegółach. Zmieni się również charakter zawodów konstruktorów robotów. Z racji coraz większego zainteresowania tym wydarzeniem, zespół GDE chce rozszerzyć jego zakres i przekształcić w pewnego rodzaju festiwal naukowy. Rywalizacja samodzielnie skonstruowanych robotów nadal  będzie głównym elementem, lecz na uczestników będą czekać także wystawy i pokazy projektów stworzonych przez studentów z kół naukowych. Co ważne, ustalony został już temat przewodni Gdańskich Dni Elektryki 2017. W dniach 26-28 października będziemy mówić o „Nowoczesnych technologiach w stacjach i liniach elektroenergetycznych”.

 Dziękuję za rozmowę.