Wywiady

Powrót
06.05.2019

Gdańskie Dni Elektryki 2019 – więcej od branżowych praktyków

Rozmawiamy z dr inż. Stanisławem Wojtasem, prezesem Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tegoroczna edycja Gdańskich Dni Energetyki odbędzie się w nietypowym terminie – w maju. Poprzednie edycje miały miejsce jesienią. Z czego wynika ta zmiana?

Decyzję o zmianie terminu GDE z jesiennego na wiosenny podjął poprzedni Zarząd Oddziału Gdańsk na przełomie 2017 i 2018 roku. Głównej przyczyny należy się dopatrywać w fakcie, że przygotowanie tego wydarzenia to długi proces. Jesienny termin wymagał dużego nakładu pracy w okresie wakacyjnym, a ponieważ podczas organizowania ogromną rolę odgrywają studenci, bardzo komplikowało to całą operację. Liczymy też na to, że wiosenny termin GDE będzie również atrakcyjniejszy dla samych uczestników.

Czy uczestnicy mogą spodziewać się jakichś nowości w stosunku do poprzednich edycji?

Na GDE’2019 złożą się dwie części. Pierwszy dzień to konferencja na Politechnice Gdańskiej dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Drugi dzień to seminarium w hotelu Almond w Gdańsku dla zarejestrowanych uczestników. Tematyka obu części taka sama. Podczas obu dni prezentacje ludzi nauki są przeplatane wystąpieniami przedstawicieli firm dystrybucyjnych i produkcyjnych – pewną nowością jest to, że w tym roku będzie ich zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich.

Jaki jest temat przewodni tegorocznego wydarzenia?

Tegoroczne GDE to kontynuacja bardzo szerokiego tematu ubiegłorocznego „Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych”. Impreza ta jest okazją do spotkań i wymiany informacji przez osoby związane z elektrotechniką, działające na trzech płaszczyznach: naukowej – w instytutach badawczych i uczelniach technicznych, produkcyjnej – związanej z przemysłem wytwarzania urządzeń elektrycznych oraz usługowej – reprezentowanej przez szeroką rzeszę elektryków pracujących w procesie dystrybucji energii elektrycznej i eksploatacji urządzeń elektrycznych. W poprzednich latach większość referatów była prezentowana przez środowisko naukowe, a w tym roku – jak wspomniałem – nastąpiło znaczne zwiększenie aktywności dystrybutorów energii elektrycznej, jest to ponad połowa referatów. Jedną z przyczyn jest z pewnością obecna dyskusja nad programem rządowym rozwoju polskiej energetyki na najbliższe kilkadziesiąt lat. Spółki energetyczne powinny wziąć aktywny udział w realizacji tego programu.

Jakie firmy i uczelnie będą miały swoich reprezentantów w programie?

W programie zaprezentowane zostaną referaty przygotowane przez przedstawicieli Energa Operator, Energa Invest, Siemensa, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Po stronie uczelni reprezentowane będą: Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Białostocka.

Co – obok części konferencyjnej – poleciłby Pan szczególnie uwadze uczestników GDE?

Chciałbym polecić wystawę organizowaną równolegle do konferencji w auli i holu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Na zaaranżowanych tam stoiskach będą prezentowały się firmy oferujące różne urządzenia i programy przeznaczone do budowy oraz eksploatacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. To doskonała okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą pojawiającą się na rynku.

Ilu uczestników spodziewają się organizatorzy w tym roku?

Rosnące z roku na rok zainteresowanie GDE sprawiło, że w tym roku zdecydowaliśmy się przenieść konferencję z sali mieszczącej niewiele ponad 100 osób do dużo większej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Oczywiście, trudno jest w tej chwili podać konkretną liczbę uczestników, a pojemność auli może być dla organizatorów pewnym wyzwaniem, jednak jedno jest pewne: w tym roku dla nikogo nie zabraknie miejsca.

Wspomniał Pan o tym, że w organizację GDE zawsze mocno angażowali się studenci PG. Jak jest w tym roku?

Studenckie Koło SEP na Wydziale Automatyki i Elektrotechniki PG zostało założone 20 lat temu i należy do najaktywniej działających kół Oddziału Gdańsk. Studenci działający w tym kole należą do ścisłego grona organizatorów GDE, zwłaszcza w tym roku – ze względu na bardziej dogodny dla nich termin usytuowania wydarzenia w kalendarzu zajęć roku akademickiego. Wyłoniła się grupa organizacyjna, która rozdzieliła między członków większość zadań związanych z organizacją, np. z reklamą, pozyskiwaniem firm oraz instytucji sponsorujących i patronackich, a także z całą logistyką oraz organizacją 2-dniowego wydarzenia. Grupa zbiera się systematycznie i analizuje postęp prac, a jej przedstawiciele uczestniczą w zebraniach Zarządu Oddziału Gdańsk SEP, gdzie na bieżąco są wymieniane informacje i zapadają kolejne uzgodnienia. Trudno wyobrazić sobie organizowanie GDE bez aktywnego udziału studentów.

Dziękuję za rozmowę.