Wywiady

Powrót
28.09.2017

Gdańskie Dni Elektryki – źródło wiedzy i sprawdzian zaangażowania dla studentów

Rozmawiamy z dr. inż. Stanisławem Wojtasem, zastępcą przewodniczącego ds. naukowo-programowych w Komitecie Organizacyjnym GDE 2017

Główny temat tegorocznych Gdańskich Dni Elektryki brzmi: „Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych”. Co zdecydowało o takim wyborze?

Gdańskie Dni Elektryki organizowane corocznie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk są okazją do spotkań i wymiany informacji przez ludzi związanych z elektrotechniką, działających na trzech płaszczyznach: naukowej – w instytutach badawczych i uczelniach technicznych, produkcyjnej – związanej z przemysłem wytwarzania urządzeń elektrycznych oraz usługowej – reprezentowanej przez szeroką rzeszę elektryków pracujących przy montażu i eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Ze względu na ograniczony czas konferencji tematyka poruszana na poszczególnych corocznych spotkaniach jest zawężana do wybranych zagadnień. W latach 2014-2016 tematami GDE były kolejno: ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, nowoczesne systemy dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej oraz jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania. Wybór tegorocznej tematyki uzupełnia dyskusje o ważnych elementach systemu elektroenergetycznego, które nie były wiodące podczas spotkań w ostatnich kilku latach.

Czy Politechnika Gdańska lub inne polskie uczelnie mogą pochwalić się w tej dziedzinie szczególnymi osiągnięciami? Czy będą one prezentowane podczas GDE 2017?

Problematyka doskonalenia przesyłu i rozdziału energii elektrycznej jest przedmiotem prac w zdecydowanej większości uczelni technicznych w Polsce. Oprócz prac przedstawicieli środowiska gdańskiego w materiałach tegorocznych GDE będzie można znaleźć artykuły pracowników naukowych między innymi takich ośrodków akademickich jak: Poznań, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz, Kielce i Lublin. Czynny udział z wygłoszeniem referatów zdeklarowało też Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz największe spółki dystrybucyjne w kraju, np. PGE, ENERGA i ENEA.

Co szczególnie poleciłby Pan w programie tegorocznej edycji?

Obok prezentowanych referatów, które będą z pewnością intersujące, chciałbym polecić wystawę organizowaną równolegle w auli i holu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Do dziś nadeszły zgłoszenia ponad 20 wystawców z całej Polski. Na zaaranżowanych stoiskach będą prezentowały się firmy oferujące różne urządzenia przeznaczone do budowy oraz eksploatacji instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Czy studenci chętnie angażują się w to wydarzenie? Jak oceniłby Pan ich kreatywność, zdolności organizacyjne?

Studenci od wielu lat pomagają w organizowaniu GDE, ale w kilku ostatnich imprezach ich udział jest bardzo ważny, a nawet powiedziałbym kluczowy. Koło SEP Studentów PG jest bardzo liczne (kilkuset członków) i corocznie znajdzie się grupa kilkudziesięciu bardziej aktywnych osób. Krótko po zakończeniu GDE Koło Studenckie rozpoczyna akcję organizowania kolejnej edycji. Wyłania się grupa organizacyjna, która rozdziela między członków zadania związane z organizacją, np. reklama, wyszukiwanie firm oraz instytucji sponsorujących i patronackich, a także cała logistyka oraz organizacja 3-dniowego wydarzenia. Skład tej grupy co roku częściowo zmienia się, bo studenci kończą naukę i opuszczają mury uczelni. Na tym etapie kontaktują się ze studentami członkowie władz SEP odpowiedzialni za GDE. Grupa zbiera się systematycznie i analizuje postęp prac, a także jej przedstawiciele uczestniczą w zebraniach Zarządu Oddziału Gdańsk SEP, gdzie na bieżąco są wymieniane informacje i zapadają kolejne uzgodnienia. Kreatywność i zaangażowanie organizatorów GDE wysoko oceniają uczestnicy tej imprezy.

Jakie znaczenie ma dla studentów udział w GDE?

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z pewnością znajdą wiele interesujących ich zagadnień w programie prezentowanych podczas konferencji referatów, ale również pożyteczny będzie dla nich bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm biorących udział w wystawie. Może to być zdobywanie katalogów, które są często wykorzystywane w ramach prac dyplomowych, albo wręcz wstępne rozpoznania w sprawie znalezienia przyszłego pracodawcy. W pierwszym dniu imprezy są organizowane szkolenia dotyczące urządzeń i programów użytecznych w systemie elektroenergetycznym prowadzone przez firmy z przemysłu, w których udział biorą przede wszystkim studenci. Podczas GDE są organizowane również zawody robotów, w których startują zespoły studenckie z różnych ośrodków. Studenci zaangażowani w organizację GDE zdobywają dodatkowe umiejętności organizacyjne, które będą z pewnością przydatne w przyszłej pracy zawodowej – możliwość pochwalenia się w CV – a także biorą udział na preferencyjnych warunkach w imprezach organizowanych przez ZO SEP wciągu całego roku i mogą być nagradzani drobnymi upominkami.

Dziękuję za rozmowę.

Program Gdańskich Dni Elektryki 2017: GDE_2017_plan_konferencji.pdf [321.58 kb]