Wywiady

Powrót
26.10.2012

Nanotechnologie z mega możliwościami

O Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Wojciechem Sadowskim, prof. zw. PG, dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Na jakim etapie jest obecnie budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (CNPG)? Kiedy do laboratoriów wejdą pierwsi studenci i wykładowcy?

Myślę, że już w listopadzie 2012 roku studenci będą mogli wprowadzić się do nowego obiektu. W pierwszym etapie w nowym budynku będą prowadzone zajęcia w salach wykładowych, dostępna będzie nowoczesna biblioteka. Natomiast laboratoria zostaną udostępnione dopiero od semestru letniego, tzn. od lutego 2013 roku. W projekcie przewidzianych jest 25 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najnowsze urządzenia badawcze, służące do badań obiektów mających wielkość kilku atomów. Instalacja tych urządzeń potrwa 2-3 miesiące.

Jakie znaczenie dla Politechniki Gdańskiej ma powstanie Centrum? Jakie są główne cele, którym będzie służyło?

CNPG to bez wątpienia pierwsza w historii Politechniki Gdańskiej inwestycja z tak bogatym, nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, zaprojektowanym i tworzonym od podstaw zgodnie z najnowszymi trendami wiedzy, co pozwoli na kształcenie inżynierów w zakresie najnowszych technologii materiałowych i niewątpliwie nakreśli nowe możliwości badawczo-edukacyjne Uczelni.

Czy inne uczelnie w Polsce dysponują takimi laboratoriami?

Dzięki funduszom strukturalnym w wiodących ośrodkach akademickich powstają centra naukowe zapewniające badania na najwyższym poziomie  światowym. Natomiast nasze Centrum CNPG ukierunkowane jest przede wszystkim na edukację, kształcenie kadr inżynierskich.

Dlaczego powołanie na PG nowego kierunku – Nanotechnologii –  jest takie ważne? Czy w innych polskich ośrodkach akademickich można już studiować ten kierunek?

Wydział FTiMS od pięciu lat prowadzi specjalność Nanotechnologia. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, są rozchwytywani przez wiele naukowych ośrodków w kraju i za granicą (m.in. w Austrii, Francji). Opinie o naszych absolwentach, o naszym modelu kształcenia w zakresie nowych technologii materiałowych, opartym o fizykę, solidne podstawy nauk  ścisłych są bardzo wysokie. Na uruchomiony w br. kierunek Nanotechnologia przyjęliśmy 150 osób. W kilku uczelniach (Kraków, Wrocław, Warszawa) też już uruchomiono kształcenie w zbliżonym profilu, ale na znacznie mniejszą skalę.

W opisie projektu czytamy, że ma on również służyć zacieśnianiu współpracy ze  środowiskiem gospodarczym. O jakie dokładniej  środowiska, o jakie branże chodzi? Na czym ma polegać ta współpraca?

Nanotechnologia jest dyscypliną niezmiernie interdyscyplinarną, łączącą fizykę, chemię, biologię, mechanikę, elektronikę, informatykę, medycynę, farmaceutykę i inne w zintegrowaną platformę analizującą procesy na poziomie nanometrycznym i generującą rozwiązania produktowe unikatowe pod względem właściwości, często zupełnie nieosiągalnych przy stosowaniu klasycznych procesów w skali makroskopowej (czyli dużych obiektów), energo- i materiałooszczędne. Właśnie ta interdyscyplinarność powinna generować zupełnie nowe produkty i, z gospodarczego punktu widzenia, może to być poważna siła napędowa dla wielu dziedzin gospodarki. Wiele firm już dziś korzysta z osiągnięć nanotechnologicznych, dla wielu otwierają się nowe możliwości. Nanotechnologia może dostarczyć nowych produktów dla ochrony zdrowia (np. nowe farmaceutyki, sztuczne narządy, implanty, kosmetyki), dla przemysłu spożywczego (np. bezpieczne przechowywanie żywności), dla energetyki (np. wysokoefektywne źródła światła), materiały o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, termicznej (np. super twarde materiały, super wytrzymałe, niezwykle lekkie itd.). Katalog materiałów jest niezmiernie bogaty. Choć termin nanotechnologia jest już bardzo popularny, to niestety mało przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z możliwości, które niesie wdrażanie tej nowej wiedzy. Proszę zwrócić uwagę, że ta dziedzina ma bardzo aplikacyjną nazwę  „NANO i Technologia”. Sens drugiego członu jest oczywisty, natomiast pod pierwszym członem NANO kryje się świat bardzo zaawansowany, złożony naukowo, który wymaga zaawansowanej wiedzy (m.in. fizyki, chemii kwantowej) i stosowania bardzo wyrafinowanej aparatury.

Przewidujemy w najbliższym czasie utworzenie przy CNPG Rady Gospodarczej złożonej z przedsiębiorców, aby przybliżać tę nową dziedzinę z jej ogromnymi możliwościami produktowymi, a także ukierunkowywać działania naukowców na potrzeby rynku.

Dziękuję za rozmowę.

O projekcie

Celem projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej jest stworzenie nowoczesnego kompleksu dydaktycznego z innowacyjnym sprzętem, specjalistyczną bazą naukową oraz opartą na nowatorskich rozwiązaniach infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parking podziemny). Budowa CNPG jest aktualnie największą inwestycją na Politechnice Gdańskiej. Obiekt Centrum Nanotechnologii A powstaje w starej części kampusu Politechniki Gdańskiej, w sąsiedztwie Wydziału Chemicznego, a budynek Centrum Nanotechnologii B będzie zlokalizowany przy ul. Siedlickiej.

W Centrum Nanotechnologii A będą znajdowały się 24 specjalistyczne laboratoria dydaktyczno-badawcze, sala wykładowa oraz biblioteka i czytelnia multimedialna. Centrum Nanotechnologii B z kolei pomieści 11 laboratoriów, audytorium, a także pomieszczenia dydaktyczne. W nowoczesnym kompleksie będą kształcili się studenci nanotechnologii, inżynierii materiałowej, fizyki technicznej.

Umowa na dofinansowanie projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej została podpisana 24 lutego 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 73 664 000 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Okres realizacji projektu: lipiec 2008 – grudzień 2013

Źródło: http://nanotechnologia.pg.gda.pl/