Wywiady

Powrót
06.12.2011

Polska musi powstrzymać zaostrzenie polityki klimatycznej UE

Głównym celem Polski na 2012 r. jest budowa koalicji, żebyśmy nie zostali sami z wetem ws. zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Polska musi budować świadomość w Unii, że wysokie cele bezemisyjnego wytwarzania energii są zagrożeniem dla gospodarki europejskiej - mówi Dariusz Marzec, szef Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego w firmie doradczej KPMG.

Jakie były, Pana zdaniem, najważniejsze wydarzenia w branży elektroenergetycznej w 2011 r.? 

- Bardzo ważne było weto Polski wobec modyfikacji pakietu energetyczno-klimatycznego, czyli prób zwiększenia docelowych limitów OZE i redukcji emisji CO2. Po raz pierwszy Polska, używając broni ostatecznej jaką jest weto, zaprotestowała przeciwko sformułowaniom, które mogłyby sugerować zwiększenie obowiązku udziału energii z OZE do 25 proc. już roku w 2020. Z punktu widzenia polskiej gospodarki i polskiego mixu paliwowego jest to niewykonalne, a jeśli nawet, to będzie się wiązało z tak dużymi kosztami, których polska i europejska gospodarka nie wytrzyma.Pierwszy raz Polska tak ostro sprzeciwiła się planom unijnym, zawsze deklarowaliśmy działania w kierunku spełnienie celów polityki klimatycznej UE. Problem w tym, że cele te ewoluują do poziomów, które z punktu widzenia polskiej gospodarki są niewykonalne.