Wywiady

Powrót
24.02.2015

Rozmowa z prof. Ryszardem Zajczykiem o konferencji APE'15

Tegoroczna, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'15 odbędzie się w dniach 17-19 czerwca w Jastrzębiej Górze. Jej celem jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki oraz kreowanie jej perspektyw rozwojowych. Prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia: techniczne, bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski oraz zmiany struktur i integracja europejskich systemów elektroenergetycznych. Kwartalnik Acta Energetica objął konferencję patronatem medialnym.

O Konferencji APE’15 rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Zajczykiem, Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego.

Konferencja APE szczyci się ponad 40-letnią tradycją. Czy pokusiłby się Pan o wskazanie najważniejszych różnic pomiędzy historycznymi już edycjami wydarzenia i tymi z ostatnich lat?

Oprócz tych oczywistych, jak zmiana miejsca – ze Śląska na Półwysep Helski, i organizatora – z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej na Katedrę Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej z prof. Zbigniewem Szczerbą na czele, najważniejszą zmianą jest wprowadzenie, pod koniec ubiegłego wieku, odbywających się równolegle sekcji tematycznych, umożliwiających podejmowanie większej liczby zagadnień. Jednocześnie konferencja została wzbogacona o referaty generalne otwierające obrady oraz referaty plenarne do poszczególnych sekcji. Różnic można też oczywiście doszukiwać się w otoczeniu, w którym organizatorzy i uczestnicy funkcjonowali kiedyś i obecnie. W przeszłości mieliśmy do czynienia z wspólnym sektorem elektroenergetycznym, obecnie mówimy już o przynajmniej kilku, oczywiście, powiązanych ze sobą sektorach: wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii.

Jednak najważniejsze pozostało bez zmian – konsolidacja środowisk uczelnianych z przemysłowymi.

Tak, to nadrzędny cel APE. Zależy nam na tym, by przedstawiciele przemysłu mogli w komfortowych warunkach, w jednym miejscu i czasie zapoznać się z tematami, nad którymi pracują naukowcy. Jest to też sposobność, by naukowcy mogli poznać i lepiej zrozumieć problemy, z którymi mierzy się energetyka zawodowa. Doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń są głownie spotkania kuluarowe.

Zanim jednak zajrzymy do kuluarów, zatrzymajmy się przy oficjalnej części wydarzenia. Jaka tematyka zdominuje tegoroczną konferencję?

Za wcześnie jeszcze, by o tym przesądzać. Komitet naukowy zaproponował dziewięć tematów, na których chcielibyśmy się skoncentrować podczas tegorocznej APE (red. można się z nimi zapoznać na http://eia.pg.edu.pl/ape/preferowane-tematy). Jesteśmy na etapie kompletowania i oceny przesłanych referatów. Od ich liczby i poruszanych w nich zagadnień zależy, ile sekcji tematycznych ostatecznie zorganizujemy. Myślę jednak, że się nie pomylę, jeśli powiem, że w tym roku dominować będzie tematyka związana ze smart grid oraz informatyzacją i automatyzacją systemów. Jedno jest pewne: spodziewamy się ciekawych dyskusji – i w trakcie paneli, i później w kuluarach.

Konferencja APE cieszy się uznaniem w środowisku naukowym i zajmuje wysoką pozycję wśród tego typu wydarzeń w kraju. Czy organizatorzy koncentrują się na pozyskiwaniu jako mówców uznanych już autorytetów, czy też zachęcają do aktywnego udziału młodych naukowców?

Zależy nam na jednych i drugich. O tym, że jesteśmy otwarci na naukowców będących dopiero na początku swojej akademickiej drogi, niech świadczy fakt, że proponujemy im preferencyjne warunki udziału w konferencji. Jako prelegenci mogą też zyskać punktowaną publikację w Kwartalniku Naukowym Energetyków „Acta Energetica”, który patronuje APE.

Dziękuję za rozmowę.