Wywiady

Powrót
27.11.2019

Uwierzyć w elektromobilność

Rozmawiamy z Michałem Zaniewskim z Akademickiego Koła SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej, organizatora Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 2019

„Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat" – to tytuł tegorocznych Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, które w dniach 7-10 listopada odbyły się w Poznaniu. Jakie wyzwania dla młodych elektryków udało się zidentyfikować uczestnikom wydarzenia?

Wyzwania, jakie stoją przed młodymi elektrykami, udało nam się określić już w haśle przewodnim naszego wydarzenia, czyli wiążą się one z elektromobilnością oraz efektywnym zarządzaniem energią elektryczną. Podczas konferencji staraliśmy się po prostu udowodnić przyjętą tezę. Wszystkie prelekcje były ściśle związane z bieżącymi potrzebami polskiego systemu elektroenergetycznego. Poruszone zostały takie zagadnienia, jak zarządzanie energią w miastach Smart City. Jest to koncepcja, do której dążą największe i najbardziej rozwinięte miejskie aglomeracje na całym świecie. W skrócie polega ona na jak najbardziej efektywnym zarządzaniu miastem w takich jego aspektach, jak: transport, zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej itp. Duże zainteresowanie wzbudził wykład o stacjach szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, czy elektromobilności w lotnictwie. Nie zabrakło również panelu o odnawialnych źródłach energii, których udział w miksie energetycznym również powinien się zwiększać.

Czy uczestnicy wskazali również, jakie warunki powinny być spełnione, by tym wyzwaniom sprostać?

Podstawowym warunkiem rozwoju elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i efektywnego zarządzania energią jest zaufanie, a także odrobina wiary. Nie należy traktować tych trendów rozwojowych jako czegoś abstrakcyjnego, lecz przyznać, że mają rację bytu, są nie tylko skuteczne, ale i potrzebne. Rzecz jasna nie można polegać tylko i wyłącznie na nich, jak zresztą na żadnym innym rozwiązaniu, ale trzeba zwiększyć ich znaczenie w ujęciu stałego systemu i przekonywać do nich nie tylko zwykłych ludzi, ale i decyzyjne osoby z obszaru energetyki.

Które wykłady cieszyły się największym powodzeniem? Z czego to powodzenie wynikało?

Największym zainteresowaniem cieszyły się bloki tematyczne związane z elektromobilnością. Jest to obecnie bardzo często i żywo dyskutowany temat, przez wielu uznawany za przyszłościowy i rozwojowy. Nie dziwi więc fakt, iż wszyscy chcieli wykorzystać okazję do wysłuchania czy współpracowania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami z tej dziedziny. Tym bardziej, że uczestnikom została przekazana wiedza praktyczna, a nie tylko teoretyczna. Prelegenci i szkoleniowcy podzielili się informacjami dotyczącymi, np. wdrażania w Europie szybkich stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Czy Dni Młodego Elektryka mają charakter akademicki, czy też są okazją do kontaktu i budowania relacji z biznesem?

Dni Młodego Elektryka mają zarówno charakter naukowy, jak i w pewien sposób biznesowy. Z jednej strony można posłuchać wykładowców, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, czy też poznać  doświadczenia firm, które są wiodącymi przedstawicielami w swoich branżach. Uważny słuchacz może zrobić dobry użytek z takiej wiedzy. Z drugiej strony w przerwach między wykładami można twarzą w twarz porozmawiać z pracownikami tych samych firm, które bardzo chętnie aktywizują młode osoby. ODME są do tego doskonałą okazją, gdyż potencjalny pracodawca już na starcie wie, że student zaangażowany w takie wydarzenie jest prawdopodobnie osobą żądną wiedzy i chętną do rozwoju.

Gdyby podsumować wydarzenie jednym zdaniem, jak by to zdanie brzmiało?

XXI ODME w Poznaniu uważamy za bardzo udane, gdyż braki snu i niemały stres zostały nam praktycznie natychmiast wynagrodzone, gdy widzieliśmy, że wszyscy uczestnicy wydarzenia świetnie się na nim bawią, a przygotowane przez nas wykłady, szkolenia i atrakcje cieszą się dużym powodzeniem.

Dziękuję za rozmowę.