Zasady korzystania

Zasady korzystania

Korzystanie z serwisu actaenergetica.org oraz dostępnych na nim treści pochodzących z Kwartalnika Naukowego Energetyków "Acta Energetica" jest bezpłatne i wymaga przestrzegania etykiety, uregulowań wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy o ochronie baz danych oraz Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody ENERGA SA, zgodnie z ustawą z 29 kwietnia 2016 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały pochodzące z Kwartalnika Naukowego Energetyków “Acta Energetica” mogą być cytowane w celach naukowych z jednoznacznym wskazaniem źródła cytowania.