Wydanie specjalne Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły

Następny
Poprzedni

O historycznym znaczeniu Wisły dla gospodarki Polski napisano już wiele. Jej wpływowi na kluczowe obszary gospodarki poświęcone były dwa numery specjalne wydawanego przez Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską Kwartalnika Naukowe Energetyków Acta Energetica, opublikowane w 2013 roku. W numerze 2/15 Zeszyt 1. "Ogólna charakterystyka Wisły", przedstawiono aktualny stan Wisły i jej gospodarczego wykorzystania z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. W numerze 3/16 Zeszyt 2. "Energetyka wodna w Polsce i Europie", zaprezentowano z kolei aktualny stan wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Polski i opisano perspektywy jego rozwoju na tle innych państw UE. Teraz przyszła kolej na kompleksowe oszacowanie ekonomicznych i społecznych efektów, jakie może nieść ze sobą realizacja całego projektu Kaskady Dolnej Wisły.

Książka jest podzielona na cztery części poświęcone odpowiednio:

  • społeczno-ekonomicznym przesłankom zagospodarowania dolnej Wisły
  • analizie popytu na przewozy drogą wodną na dolnej Wiśle
  • oszacowaniu kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły
  • próbie obliczenia wpływu Kaskady Dolnej Wisły na PKB Polski.

 

 

Pobierz plik: Społeczno-ekonomiczne_Skutki_Zagospodarowania_Dolnej_Wisły.pdf [42480.27 kb]